För deltagande myndigheter och samverkansaktörer

Framväxten av den förvaltningsgemensamma digitala infrastrukturen bygger på samarbete. På den här sidan samlar vi information som kan vara relevant för dig som deltar i utveckling, förvaltning, användning eller samverkan kring infrastrukturen.

Ansvarsområden

Nedan ser du vilka myndigheter som ansvarar för de olika områdena inom den förvaltningsgemensamma digitala infrastrukturen.

Styrning

Organisation

Ansvarsområde

DIGG

Infrastruktur

Byggblock

Organisation

Ansvarsområde

Arbetsförmedlingen

Min profil

Bolagsverket

Mina ombud

DIGG

Adressregister

DIGG

API-hantering

DIGG

Auktorisation

DIGG

Digital post

DIGG

Identitet

DIGG

Spårbarhet

E-hälsomyndigheten

Tillitsramverk

Riksarkivet

Metadatahantering

Skatteverket

Indexering

Skatteverket

Mina ärenden

Grunddatadomäner

Organisation

Ansvarsområde

Bolagsverket

Företag

E-hälsomyndigheten

Utredning av grunddatadomän hälsodata

Lantmäteriet

Fastighets- och geografisk information

Skatteverket

Person

Kompetensområden

Organisation

Ansvarsområde

DIGG

Arkitektur

DIGG

Data

DIGG

Juridik

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Informationssäkerhet

Fördelning av anslag 2022

I regeringens satsning på förvaltningsgemensam digital infrastruktur har DIGG fått medel att fördela inom ramen för anslag 2:7 Digital förvaltning. Beslut om tilldelning av medel sker löpande till de myndigheter som bidrar till infrastrukturens framväxt enligt den långsiktiga planen. Här kan du se hur DIGG beslutat att fördelat anslaget, så här långt.

Bidrag - rutin och rekvisition (pdf, 183 KB) Pdf, 182.4 kB.

Styrning

Organisation

Summa

DIGG

7 900 tkr

Byggblock Adressregister

Organisation

Summa

DIGG

80 tkr

Byggblock API-hantering

Organisation

Summa

DIGG

5 300 tkr

Byggblock Auktorisation

Organisation

Summa

DIGG

2 750 tkr

Byggblock Identitet

Organisation

Summa

DIGG

8 100 tkr

Byggblock Meddelandehantering

Organisation

Summa

Bolagsverket

308 tkr

Byggblock Metadatahantering

Organisation

Summa

Riksarkivet

1 259 tkr

Byggblock Min profil

Organisation

Summa

Arbetsförmedlingen

1 500 tkr

Byggblock Mina ombud

Organisation

Summa

Bolagsverket

10 000 tkr

Byggblock Mina ärenden

Organisation

Summa

Skatteverket

5 500 tkr

Byggblock Spårbarhet

Organisation

Summa

DIGG

875 tkr

Byggblock Tillgänglighet

Organisation

Summa

Försäkringskassan

200 tkr

Byggblock Tillitsramverk

Organisation

Summa

E-hälsomyndigheten

370 tkr

Grunddatadomän Fastighetsinformation och geografisk information

Organisation

Summa

Lantmäteriet

3 000 tkr

Grunddatadomän Företag

Organisation

Summa

Bolagsverket

2 400 tkr

Grunddatadomän Hälsodata

Organisation

Summa

E-hälsomyndigheten

400 tkr

Grunddatadomän Person

Organisation

Summa

Skatteverket

1 800 tkr

Grunddatadomän Transportsystem

Organisation

Summa

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

400 tkr

Kompetensområde Arkitektur

Organisation

Summa

DIGG

2 300 tkr

Kompetensområde Arkiv

Organisation

Summa

Riksarkivet

1 000 tkr

Kompetensområde Data

Organisation

Summa

DIGG

2 500 tkr

Kompetensområde Informationssäkerhet

Organisation

Summa

MSB

2 300 tkr

Kompetensområde Juridik

Organisation

Summa

DIGG

1 000 tkr

Kompetensområde Samhällsekonomiska konsekvensanalyser och nyttorealisering

Organisation

Summa

DIGG

1 000 tkr

Rapporter och redovisningar

Nedan hittar du de rapporter, redovisningar, underlag och bilagor som lämnats till regeringen för uppdragen att etablera en förvaltningsgemensam digital infrastruktur för informationsutbyte samt ett nationellt ramverk för grunddata inom den offentliga förvaltningen.

Kontakt

Har du frågor eller funderingar gällande den förvaltningsgemensamma digitala infrastrukturen? Kontakta oss via e-post: infrastrukturansvarig@digg.se

EU-flagga text: Finansieras av Europeiska Unionen nextgenerationeu.

Etableringen av den förvaltningsgemensamma digitala infrastrukturen är en del av Sveriges återhämtningsplan för att mildra effekterna av Covid-19 och stärka den digitala omställningen. Satsningen finansieras av Europeiska unionens stimulanspaket Next Generation EU. Sveriges återhämtningsplan (regeringen.se) Länk till annan webbplats.


Senast uppdaterad: