Kunskap och stöd

Vi utbildar och ger den vägledning som andra behöver för att fortsätta sin digitala omställning.

Digital tillgänglighet

Här hittar du information om vad lagen om tillgänglighet till digital offentlig service innebär för offentliga aktörer.

E-handel

Här kan du läsa varför du bör införa e-handel och se myndigheters utveckling inom e-handel.

Evenemang

Här hittar du en lista på öppna evenemang där vi finns representerade.

Nyttorealisering

Genomförandet av en investering ska vägas mot den nytta som fås av investeringen. Har kan du läsa mer om nyttorealisering.

Öppna och delade data

är hittar du information om vilka nyttor som en ökad tillgång till data kan leda till, samt länkar till mer fördjupade stöd och vägledningar.