Jobba med oss

Digg är en liten myndighet med ett stort uppdrag. Här kan du läsa om hur vi arbetar, vilka som arbetar här och söka bland våra lediga jobb. Du kan också hitta information om vad vi erbjuder dig som student.

Vår arbetsplats och våra arbetssätt

Idag är vi drygt 110 personer med en bredd inom ett antal yrkesområden. Här finns verksamhetsutvecklare, specialister, jurister, strateger, kommunikatörer och handläggare med flera. Vill du också jobba med oss? Vi ska växa och bli fler! Ta en titt på våra lediga jobb för att se om du hittar något som passar dig.

Digitalisering av offentlig förvaltning är kärnan i vårt uppdrag. Det vill vi spegla i våra arbetssätt och arbetsformer. Därför är det en självklarhet för oss att arbeta digitalt - digitalt först. Vi är samtidigt en ung myndighet och bygger våra arbetsformer och processer löpande. Det kräver ett tätt samarbete och vi bedömer att i den mån vi kan, behöver vi bygga upp vår verksamhet i Sundsvall där vårt kontor är placerat. Vi har även arbetsplatser i Stockholm och har vissa medarbetare placerade i andra delar av landet.

Vi tycker att det är viktigt att din arbetsdag anpassas efter dina behov. Vi har därför ett aktivitetsbaserat kontor där du har möjlighet att arbeta där det passar dig, oavsett om du känner för att arbeta i det mer livliga vardagsrummet eller slå dig ned i det tysta kontorslandskapet. Självklart kan du också arbeta hemifrån emellanåt om verksamheten tillåter det.

Moderna villkor

Alla medarbetare på Digg tar del av generösa förmåner. Många av dessa är kopplade till de förmåner som erbjuds till alla anställda inom staten, vissa är unika för Digg:

 • Alla medarbetare erbjuds förtroendearbetstid.
 • Mer semester med åldern, som lägst 28 dagar.
 • Tjänstepension.
 • Generöst friskvårdsbidrag och friskvårdstimme.
 • Föräldralön om ca. 10 % av din lön när du är föräldraledig.
 • Möjlighet att arbeta deltid under småbarnsåren.
 • Arbetsrelaterad företagshälsovård.
 • Viss ersättning för läkarvård, sjukgymnastik och läkemedel.
 • Med mera.

Läs mer om förmåner och vilkor inom staten (arbetsgivarverket.se) Länk till annan webbplats.

Värdegrund

Alla som jobbar statligt omfattas av den gemensamma värdegrunden för statsanställda. Den är en grundläggande utgångspunkt för din yrkesroll och bygger på demokratiska principer. Demokrati är den överordnade principen och medborgarna är därmed dina yttersta uppdragsgivare. Övriga principer är legalitet, objektivitet, fri åsiktsbildning, respekt för lika värde, frihet och värdighet samt effektivitet och service. Dessa gäller självklart oss på Digg och ligger till grund för vår verksamhet.

Läs mer om den statliga värdegrunden (förvaltningskultur.se) Länk till annan webbplats.

Digg-kompetenser

Våra Digg-kompetenser är centrala för alla medarbetare och ledare på Digg. De är en del av våra lönekriterier och är krav vi ställer i samtliga rekryteringar. Det betyder att du som söker jobb hos oss behöver ha dessa kompetenser för att trivas och klara av att arbeta på Digg.

Helhetssyn

Du tar ansvar för att förstå och agera i enlighet med Diggs roll och uppdrag på en övergripande nivå. Du har lätt för att sätta dig in i och växla mellan olika perspektiv och ser till hela verksamhetens bästa i beslut och handling.

Samarbetsförmåga

Hos oss går laget före jaget. Det betyder att du samarbetar bra med andra genom att du lyssnar, kommunicerar och kan ge och ta feedback på ett konstruktivt sätt. Du tar dig an uppgifter med nyfikenhet och fokuserar på ditt och andras lärande.

Ansvarstagande

Du tar aktivt ansvar, arbetar mot mål, fokuserar på och levererar resultat i prioriteringar, planering och dina handlingar. Du har lätt för att ställa om och ändra inriktning när förutsättningarna förändras. Genom din prestigelöshet tar du ansvar och gör det som behöver göras.

Digital kompetens

Du har god digital kompetens. Det betyder att du är digitalt nyfiken och har god kunskap om digitala verktyg och med lätthet tar dig an nya digitala verktyg.

Goda kunskaper i svenska och engelska

Du kan producera rapporter och annat skriftligt material på den nivå uppgiften kräver. Du uttrycker dig både skriftligt och muntligt på ett pedagogiskt sätt så att mottagaren förstår och den röda tråden bibehålls. Du behöver kunna presentera både muntlig och skriftlig information på möten eller andra forum såväl internt som externt.

Student

Hos oss kan du skriva uppsats, genomföra examensarbete eller praktisera. Läs på om vår verksamhet och hör sedan av dig i god tid till oss på hr@digg.se. Lämna förslag på

 • vad du vill skriva om eller arbeta med
 • när du vill utföra arbetet
 • vilken omfattning det gäller.

Senast uppdaterad: