Vi digitaliserar Sverige

Genom att digitalisera Sverige skapar vi ett hållbart välfärdssamhälle som möter människors behov idag och i framtiden.

Vad gäller och vad rekommenderar Digg?

Regler och rekommendationer samlade på ett ställe. Sök och filtrera.

Aktuellt

Samarbete trots olikheter

En gemensam digitalisering är nyckeln till en effektivare offentlig förvaltning. För att nå dit krävs ett tvärfunktionellt samarbete. Det visar ett pilotprojekt som genomförts av Digg.

AKTUELLT

Digg forum den 26 september

Från programmet: Sveriges digitala infrastruktur med fokus hälsa, vård och omsorg, Informationsplikt för öppna data och Hur är det att bli tillgänglighetsgranskad av Digg?

Nyheter

Evenemang