Digg.se

SVERIGE ska bli bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter. Vill du se till att det blir verklighet? Då behövs du i arbetet med att digitalisera den offentliga sektorn. Du behövs på Myndigheten för digital förvaltning som startar 1 september 2018.