Digg forum

Digg forum är en digital direktsändning där du kan ta del av aktuell information om våra pågående uppdrag. De olika passen på Digg forum är ungefär 45 minuter långa och du väljer fritt vilka pass du vill delta på.

Delta på Digg forum 14 februari

Digg forum börjar kl. 9. Ingen föranmälan behövs.

Delta på Digg forum 14 februari (screen9.com) Länk till annan webbplats.

Program 14 februari

Ny version av ramverk för nationella grunddata

09.00-09.45

Vi berättar om den nya versionen av ramverk för nationella grunddata samt om grunddatadomän transportsystem som nyligen fått beslut om att utvecklingen av domänen ska påbörjas inom Ena – Sveriges digitala infrastruktur.

Passet är särskilt intressant för dig som arbetar inom offentlig sektor och är intresserad av grunddata.

Presentatörer: John Cunningham, verksamhetsarkitekt på Bolagsverket och Britt-Marie Calles, digital strateg på Trafikverket.

Lägg till passet i din kalender

Digg forum 14 februari: Ny version av ramverk för nationella grunddata

Single Digital Gateway – med fokus på det tekniska systemet för gränsöverskridande bevisutbyte

11.00-11.45

Inom EU utvecklas nu ett tekniskt system för gränsöverskridande bevisutbyte som en del av uppfyllandet av EU-förordningen om Single Digital Gateway. Digg utvecklar de svenska förvaltningsgemensamma funktionerna som behövs för att svenska behöriga myndigheter ska uppfylla kraven i förordningen.

I detta pass får du kännedom om det tekniska systemet, hur arbetet går till inom EU samt hur utvecklingen av funktionerna framskrider.

Passet är särskilt intressant för dig som arbetar med införandet av Single Digital Gateway på en myndighet eller kommun som berörs av det tekniska systemet för bevisutbyte.

Presentatörer: Elna Fredriksson, specialist inomSDG-förordningen och Fredrik Wessén konsult.

Lägg till passet i din kalender

Digg forum 14 februari: Single Digital Gateway – med fokus på det tekniska systemet för gränsöverskridande bevisutbyte

Digital tillgänglighet och upphandling: lagkrav, tips och hur ni hanterar vanliga problem

13.00-13.45

Att upphandla en digital tjänst så att den blir tillgänglig har visat sig vara komplicerat. På dagens Digg forum berättar vi om lagkraven, vanliga problem med upphandling och digital tillgänglighet och tips om vad du kan göra för att säkerställa att det du upphandlar blir tillgängligt.

Passet är särskilt intressant för dig som på något sätt kan påverka en offentlig upphandling, exempelvis som anbudsgivare, kravställare eller upphandlare på myndighet.

Presentatör: Ilias Bennani, specialist inom digital tillgänglighet.

Lägg till passet i din kalender

Digg forum 14 februari: Digital tillgänglighet och upphandling

Vägledningar för digitaliserings- och automationsvänlig lagstiftning

14.00-14.45

Digg har arbetat med två vägledningar: vägledning för digitaliseringsvänlig författning och vägledning för automationsvänlig författning. På Digg forum presenterar vi innehållet i vägledningarna och de rekommendationer som vi ger på området.

Passet är särskilt intressant för dig som arbetar med regelgivning i någon form inom offentlig förvaltning; främst jurister men även beslutsfattare och verksamhetsutvecklare eller arkitekter.

Presentatör: Jens Tiensuu, jurist

Lägg till passet i din kalender

Digg forum 14 februari: Vägledningar för digitaliserings- och automationsvänlig lagstiftning

Ingen föranmälan

Du kan inte föranmäla dig till Digg forum, men du kan lägga in de pass du är intresserad av i din egen kalender genom länkarna "Lägg till passet i din kalender" under varje pass. Länk till webbinariet kommer med i kalenderbokningen.

Våra sändningar

Under 2023 genomför vi Digg forum en gång i månaden, med start i februari. Vi gör uppehåll i januari, juni, juli och augusti.

Genomförda sändningar

Så behandlar vi dina personuppgifter

Senast uppdaterad: