Vägledning i nyttorealisering

Den här vägledningen syftar till att vara ett konkret stöd till offentliga organisationer i sitt arbete med behovsdrivet och värdebaserat förändringsarbete, för att stärka förmågan att optimera och realisera nyttor.

Om den här vägledningen

Syftet med den här vägledningen är att du ska se nyttan med nyttorealisering och förstå hur du kan börja arbeta med det, i din organisation och i din vardag. Det spelar ingen roll hur stor förändring eller hur ambitiösa mål du har. Nyttorealisering kan appliceras på både små och stora förändringar.

Vägledningen är just en vägledning. Du kan använda hela eller delar av den, utifrån din organisations behov. Vägledningen ska också vara en inspiration till hur ni i din organisation kan utveckla ert arbete inom nyttorealisering på det sätt som passar er bäst.

Det finns ingen generell lösning för hur en organisation ska arbeta med nyttorealisering. Varje organisation bör alltså, dels göra egna anpassningar utifrån sina förutsättningar och ambitionsnivå, och dels använda begrepp som redan är kända inom organisationen.

Senast uppdaterad: