Statlig e-legitimation

Digg har tidigare fått i uppdrag av regeringen att analysera möjligheterna för och lämna förslag om framtagande och drift av en statlig e-legitimation. Uppdraget redovisades till Regeringskansliet (Finansdepartementet) den 30 januari 2023.

Diggs föreslagna lösning

Lösningen kan användas oberoende av teknisk plattform. Det förenklar även för dem som inte är så tekniskt kunniga. Den lösning Digg föreslår är en e-legitimation i form av ett fysiskt kort som används tillsammans med en programvara i mobiltelefonen eller datorn. Innehavaren av e-legitimationen kan använda sig av en offentlig dator, till exempel på ett bibliotek, eller få hjälp av någon annan – exempelvis en anhörig eller vän.

Användaren behöver alltså inte äga egen utrustning, kortet är inte kopplad till en specifik mobiltelefon eller dator. Korten kan läsas i såväl smarttelefoner och surfplattor som vanliga datorer. Det är en enkel, säker och kostnadseffektiv lösning.

Bakgrunden till uppdraget

Mot bakgrund av det ökade behovet av säkerhet, robusthet och tillförlitlighet i kritisk samhällsinfrastruktur, behovet av att förebygga och förhindra bedrägerier, användarens möjligheter till kontroll över sin data, i kombination med de ökade kraven som eIDAS-förordningen ställer på e-legitimationer, finns det anledning att närmare överväga om staten ska utfärda en e-legitimation.

Digitala tjänster fyller dessutom en allt mer central funktion i såväl offentlig som privat service och möjligheten att styrka sin identitet och behörighet är en förutsättning för att nyttja dem. Många saknar dock fortfarande möjligheten att använda digitala tjänster där e-legitimering är en förutsättning. Det är bland annat därför det fortfarande behövs utveckling av det svenska e-legitimationssystemet och det är också därför Digg har i uppdrag att säkerställa att e-legitimationen utformas på ett sådant sätt att så många som möjligt kan använda den.

Uppdraget har utfört i samarbete med Polismyndigheten och Försäkringskassan.

Frågor och svar

Digg föreslår att svenska medborgare och personer med styrkt samordningsnummer ska kunna få e-legitimationen. Kravet är att vara 13 år eller äldre.

Förslaget är att staten ska utfärda e-legitimationen, det är ännu inte beslutat vilken aktör som ska dela ut e-legitimationen. Genom att staten utfärdar digitala id-handlingar på samma sätt som fysiska id-handlingar utfärdas skapas nya möjligheter för utveckling och innovation samtidigt som själva utgivningsprocessen av den statliga e-legitimationen uppfyller kraven för den högsta tillitsnivån.

Diggs förslag är avsett att användas för elektronisk legitimering vid inloggning i digitala tjänster.

En statlig e-legitimation tas fram för att minska det digitala utanförskapet och för att öka samhällets robusthet. Det är därför viktigt att den statliga e-legitimationen går att använda i så många sammanhang som möjligt, inte minst i alla offentliga digitala tjänster.

Ja, det kan du. En statlig e-legitimation ska vara ett alternativ för att möjliggöra att du har möjlighet att logga in i e-tjänster om en annan e-legitimation inte skulle vara tillgänglig.

Dessa frågor behöver utredas mer och kan förändras över tid. Den statliga id-kortsutredningen (SOU 2019:14) föreslog att svenska medborgare och folkbokförda över 13 år ska ges möjlighet att skaffa statlig e-legitimation.

Tidplanen för genomförandet är inte beslutad ännu.

DIGG ska ta ställning till om den statliga e-legitimationen ska finnas i flera format, både i fysiska identitetshandlingar och i digitalt (mobilt) format.

Digg skulle analysera och beräkna kostnader för att ta fram en statlig e-legitimation, de löpande kostnaderna för förvaltning och vidareutveckling samt för utfärdande av e-legitimationen. Digg skulle bedöma hur lång tid som krävs för att ta fram och kunna börja utfärda en statlig e-legitimation.

Digg skulle säkerställa att e-legitimationen utformas på ett sådant sätt att så många som möjligt kan använda e-legitimationen. Se uppdraget i sin halthet längst ned på denna webbsida under Länkar och dokument.

Hjälpte denna information dig?

Ditt svar hjälper oss att förbättra sidan

Senast uppdaterad: