Våra regeringsuppdrag

Här hittar du information om DIGG:s pågående uppdrag som vi har tilldelats av regeringen. Det är regeringsuppdrag som följer av myndighetens årliga regleringsbrev samt särskilda regeringsuppdrag beslutade av regeringen.