Europeisk digital identitet

Med den europeiska digitala identiteten kommer medborgarna i EU-länderna få tillgång till tjänster online utan att behöva dela med sig av personuppgifter i onödan. Du kan till exempel öppna ett bankkonto eller hyra en lägenhet i ditt hemland eller ett annat europeiskt land. Fördelen är att du har full kontroll över de data du delar med dig av.

Your EU Digital Identity

Nu har Europeiska kommissionen publicerat version 1 av identitetsplånbokens arkitekturramverk. De är publicerade på kommissionens webbplats.

The European Digital Identity Wallet Architecture and Reference Framework | Shaping Europe’s digital future (europa.eu) Länk till annan webbplats.

Vad innebär en europeisk digital identitet?

Kort och gott innebär förslaget att alla EU-länder ska kunna erbjuda medborgare och företag digitala plånböcker som kan kopplas till deras nationella digitala identitet med bevis på andra personliga attribut (t.ex. körkort, utbildningsbevis och bankkonton). De kommer att kunna styrka sin identitet och dela med sig av elektroniska handlingar från sina e-identitetsplånböcker, bara genom ett mobilklick. E-identitetsplånböckerna kan tillhandahållas av offentliga myndigheter eller privata enheter, om dessa erkänns av ett EU-land.

Den europeiska digitala identiteten kommer att:

  • Vara tillgänglig för alla som vill använda den: Varje medborgare, invånare och företag i EU som vill utnyttja den europeiska digitala identiteten kommer att kunna göra det.
  • Ha en bred användning: E-identitetsplånböckerna kommer att kunna användas brett, både som ett sätt att identifiera användarna och för att styrka vissa personliga attribut – och därmed ge användarna tillgång till offentliga och privata digitala tjänster i hela unionen.
  • Ge användarna kontroll över sina data: De europeiska e-identitetsplånböckerna kommer att ge människor möjlighet att välja vilka aspekter av sin identitet, sina data och sina intyg som de delar med sig av till tredje parter, och att hålla reda på vad de förmedlat. Användarnas kontroll säkerställer att det endast är sådana uppgifter som måste delas som faktiskt delas.

Förslaget om en europeisk digital identitet kommer från EU-kommissionen och lanserades i samband med att förslaget till reviderad eIDAS-förordning presenterades 3 juni 2021. Förslaget ska komplettera den nuvarande lagstiftningen och infrastrukturen för gränsöverskridande e-legitimering.

Läs mer om förslaget på Europakommissionens webbplats Länk till annan webbplats.

Vad händer nu?

Flera arbeten sker parallellt:

  1. Ett förslag till revidering av eIDAS-förordningen behandlas inom det europeiska samarbetet. Rådets kompromissförslag Länk till annan webbplats. antogs den 6 december 2022. och utgör medlemsländernas utgångspunkt i trilogerna med Europaparlamentet.
  2. Expertgrupp (Expert Group), det vill säga experter som medlemsstaterna utsett, arbetar för att ta fram det som kallas ”Toolbox” och som så här långt består av just nu i praktiken består av arkitekturramverket. Förordningsförslaget omfattar ett antal nya genomförandeakter som förväntas ge rättslig verkan för de standarder och specifikationer plånboken ska bygga på.
  3. Large scale Pilot. Kommissionen har utlyst medel för att testa den referensimplementation av plånboken EU Kommissionen ansvarar för och förbereda nationella implementationer. Sverige deltar i två internationella konsortier som planerar att påbörja sitt arbete q2 2023 och pågå i 24 månader.

Diggs uppdrag

Digg och PTS är expertmyndigheter som stöttar regeringen i den pågående förhandlingen med övriga medlemsstater. Vad det innebär i praktiken varierar utifrån det stöd som regeringen och representanterna behöver.

Medarbetare på Digg deltar i olika samarbetsforum, exempelvis den så kallade "Expert Group" samt "eIDAS Cooperation Network och Technical subgroup".

Digg har ett uppdrag från regeringen att samordna den svenska insatsen kring identitetsplånböckerna och att pröva möjligheterna att ge ut en eller flera digitala identitetsplånböcker och attesterade attribut. Efter genomförda projekt ska erfarenheterna utvärderas och en rekommendation till modell för utformning och utfärdande av svenska plånböcker lämnas. Post- och Telestyrelsen, Socialstyrelsen, Vetenskapsrådet och Bolagsverket har motsvarande uppdrag att bistå Digg i genomförandet av uppdraget.

Digg är ansvarig för att hantera de frågor och synpunkter som skickas till e-legitimation@digg.se. Det är Sveriges officiella kontaktväg för e-legitimationsfrågor. Några av de viktigaste frågorna rör säkerhetsincidenter i e-legitimationssystem.

Dokument och länkar

Hjälpte denna information dig?

Ditt svar hjälper oss att förbättra sidan

Senast uppdaterad: