Ledning och samordning

Vi driver och koordinerar insatser för ökad digitalisering, både nationellt och internationellt.

Våra regeringsuppdrag

Här hittar du information om DIGG:s pågående uppdrag som vi har tilldelats av regeringen.