Digg forum 28 mars

Digg forum 28 mars handlar om aktuell status från Ena – Sveriges digitala infrastruktur med nyheter inom byggblock Mina ärenden. Vi berättar också om Säker Digital Kommunikation (SDK) samt om värdefulla datamängder. På eftermiddagen har vi tre olika pass om Single digital gateway (SDG) där vi berättar om SDG-förordningen, teknik och juridik.

Digg forum 28 mars finns på Digg play

Program

Den 28 mars:

09.00: Skatteverket presenterar senaste nytt inom Mina ärenden

Vi får ta del av arbetet inom Mina ärenden, ett av byggblocken inom Ena, som har tagit fram en nationell standard för säker och digital ärendeåterkoppling från det offentliga till enskilda.

Skatteverket berättar om de senaste leveranserna inom byggblocket, informerar om planerade insatser och hur vi ska bidra till att sänka trösklarna för att åstadkomma fler anslutningar till Mina ärenden.

Passet är särskilt intressant för dig som arbetar inom offentlig sektor eller inom andra organisationer som är intresserade av att tillgängliggöra kundhändelser.

Presentatörer: Joakim Nyström, leveransledare Ena och Fredrik Ferm, arkitekt på Skatteverket.

10.00: Hur går det för digitaliseringen i Sverige?

Vi presenterar en lägesbild över digitaliseringen i Sverige med utgångspunkt i rapporten ”Digitala Sverige 2022” som Digg släppte den 1 mars.

Rapporten tar avstamp i målen från EU:s policyprogram för det digitala decenniet och ger en överblick över Sveriges digitala kompetens, bredbandsinfrastruktur, näringslivets digitalisering och den digitala förvaltningen.

Passet är särskilt intressant för dig inom offentlig sektor som har intresse av digitalisering.

Presentatör: Arvid Perbo, analytiker på Digg.

Digitala Sverige 2022

11.00: Säker digital kommunikation mellan välfärdens aktörer – Digg tar över huvudansvaret

Vad innebär Säker digital kommunikation (SDK)? Vi berättar om varför Digg tar över ansvaret för SDK och hur det påverkar er som redan anslutit till SDK eller är i färd med att göra det. Förberedelserna pågår för fullt och du får en inblick i vad som händer bakom kulisserna på Digg för att förbereda mottagandet.

Passet är särskilt intressant för dig som arbetar inom offentlig sektor.

Presentatörer: Linda Eriksson och Malin Worander Andrén, handläggare på Digg.

Säker digital kommunikation (SDK)

13.00: Värdefulla datamängder för stärkt innovationskraft

Den 9 februari trädde EU-kommissionens genomförandeakt om värdefulla datamängder i kraft. På dagens Digg forum berättar vi om vad detta innebär, vad som är värdefulla datamängder och vad det har med innovation och öppna datalagen att göra.

Passet är särskilt intressant för dig som dataproducerande myndighet eller som användare av data.

Presentatörer: Ulrika Domellöf Mattsson, dataspecialist på Digg och Richard Vesterberg, kansliråd på Regeringskansliet.

Värdefulla datamängder

14.00: Single digital gateway (SDG) – förordningen, teknik och juridik

På dagens Digg forum har vi delat upp informationen i tre olika pass och vi berättar om:

  1. de olika kraven i SDG-förordningen, allt ifrån vilka krav som ställs på information och förfaranden,
  2. en fördjupning i det tekniska systemet,
  3. aktuella rättsliga frågor.

Passen är särskilt intressanta för dig som arbetar med införandet av Single digital gateway på en myndighet eller kommun.

En gemensam ingång till Europa – Single digital gateway

14.00: SDG-förordningens grunder

Presentatörer: Jennifer Skoglund och Karolin Kühn, specialister inom SDG-förordningen

14.45: Det tekniska systemet

Presentatörer: Henrik Bengtsson, konsult it-arkitektur och Fredrik Wessén, konsult.

15.40: Aktuella rättsliga frågor

Presentatör: Tove Åkerman, jurist.

Om Digg forum

Digg forum är ett webbinarium där du kan ta del av aktuell information om våra pågående uppdrag. Du kan inte föranmäla dig, men kan lägga till passen i din egen kalender för påminnelse.

Hjälpte denna information dig?

Ditt svar hjälper oss att förbättra sidan

Senast uppdaterad: