Digg forum 21 november

Digg forum är ett webbinarium där du kan ta del av aktuell information om våra pågående uppdrag. De olika passen på Digg forum är ungefär 20-30 minuter långa och du väljer fritt vilka pass du vill delta på. Under pågående webbinarium besvarar vi dina frågor i chatten.

Webbinarierna från Digg forum 21 november finns att se på Digg play.

Digg forum – vad tycker du?

Vi vill gärna veta vad du tycker om Digg forum och vad du vill se mer av. Tack för att du tar dig tid att svara på några snabba frågor!

Digg forum – vad tycker du? (webropol.com) Länk till annan webbplats.

Program 21 november

09.00: Vägledning om automatiserad handläggning och beslut

Vägledningen ger dig som offentlig aktör stöd i hur du och din organisation kan leva upp till förvaltningslagens bestämmelser vid automatisering av handläggning och beslutsfattande.

Webbinariet är särskilt intressant för er som är jurister och andra som arbetar med automatisering inom offentlig förvaltning.

Presentatör: Erika Lidén, jurist på Digg.

09.30: AI med förtroende

AI är superhett och aktuellt. Reglering eller inte? Är AI för alla? Vad kommer att ske när myndigheten låter AI besluta? Under några regeringsuppdrag har Digg och några andra myndigheter utvecklat en förtroendemodell som ska säkra tillit till automatiserat beslutsfattande. Här ges en översikt om innehåll och mekanismer för förtroende till AI.

Webbinariet är särskilt intressant för AI-utvecklare, utvecklare, verksamhets- och it-arkitekter, chefer och andra inom främst offentlig förvaltning.

Presentatör: Mats Snäll, senior rådgivare på Digg.

10.00: EU:s digitala identitetsplånbok markerar nästa steg i Europas digitala transformation

I den kommande uppdateringen av förordningen om elektronisk identifiering och betrodda tjänster (eIDAS) kommer alla EU-medborgare att erbjudas en digital identitetsplånbok med fokus på användarens kontroll över spridningen av sina personuppgifter.

Sverige deltar aktivt i två storskaliga pilotprojekt som EU-kommissionen genomför: EUDI Wallet Consortium (EWC) och Digital Credentials for EU (DC4EU). Målet är att dessa erfarenheter ska ligga till grund för både offentliga och privata aktörers utveckling av digitala tjänster som förenklar vardagslivet för EU-medborgare över hela Europa.

Under webbinariet får du en aktuell överblick av identitetsplånboken, pilotprojekten, krav som ställs på Sverige och offentlig förvaltning samt Diggs roll i arbetet med identitetsplånboken.

Webbinariet vänder sig till alla som vill veta mer om EU:s digitala identitetsplånbok, vilka krav som ställs på Sverige och vad det innebär för användare och organisationer. Presentationen fokuserar på övergripande koncept och strategiska överväganden, snarare än tekniska detaljer.

Presentatör: Sarah Amandusson, specialist inom digital identitet och auktorisation på Digg.

10.30: Ingen digitalisering utan inkludering

Med covidbevisens användning för resande och inträde till evenemang blev det uppenbart hur ett digitalt samhälle kan leda till utanförskap när en person inte är digital.

Digital inkludering har varit ett viktigt perspektiv under hela covidbevisuppdraget och i det här webbinariet ges några insikter och lösningar för att ingen ska lämnas utanför.

Webbinariet är särskilt intressant för alla som har och utvecklar digital service för användare, kunder, medborgare – människor.

Presentatör: Mats Snäll, senior rådgivare på Digg.

11.00: En gemensam digital ingång till Europa – ett gigantiskt samarbetsprojekt

Enligt SDG-förordningen ska det från och med den 12 december 2023 vara möjligt för privatpersoner och företag att utföra ärenden online och utbyta bevis via det tekniska systemet för gränsöverskridande bevisutbyte. På det här webbinariet berättar vi vad som händer därefter och vad behöriga myndigheter, aktörer som berörs av SDG-förordningen, behöver göra framöver.

Webbinariet är särskilt intressant för dig om arbetar med verksamhetsutveckling och tjänsteutveckling.

Presentatör: Jennifer Skoglund, specialist inom SDG på Digg.

11.30: Vägledningar för digitaliseringsvänliga regelverk och automationsvänliga regelverk

Vägledningarna ger dig som offentlig aktör stöd i hur du och din organisation kan arbeta med att utforma regelverk som underlättar digitalisering och automatisering.

Webbinariet är särskilt intressant för er som är jurister och andra som arbetar med automatisering inom offentlig förvaltning.

Presentatör: Jens Tiensuu, jurist på Digg.

Om Digg forum

Digg forum är ett inspelat webbinarium där du kan ta del av aktuell information om våra pågående uppdrag. Du kan inte föranmäla dig, men kan lägga till passen i din egen kalender för påminnelse.

Hjälpte denna information dig?

Ditt svar hjälper oss att förbättra sidan

Senast uppdaterad: