Identitetsmatchning

Onsdag 8 februari

Spår 1 13.00-13.25

Vi kommer att ge information och status om det fortlöpande arbetet inom projektet för en förvaltningsgemensam identitetsmatchning. Vi kommer att berätta om vad man som förlitande part kan förbereda sig på för att ha förutsättningar för att uppfylla SDG och förbättra efterlevnaden av eIDAS.

Passet är särskilt intressant för offentliga aktörer och förlitande parter gentemot den svenska eIDAS-noden.

Om Peter Kalmér och Aras Kazemi

Peter är specialist i teamet Digital Identitet på DIGG. Han har lång erfarenhet av att leverera säkra it-system inom försvarssektorn där han samordnat teknik och säkerhet för att nå effekt. Det fortsätter nu inom DIGG med rollen som projektledare för identitetsmatchningsprojektet där ”tillsammans” är ett av nyckelorden.

Aras Kazemi är arkitekt inom Digital identitet på DIGG. Han arbetar med bl a identitetsfederationen Sweden Connect och byggblock Auktorisation inom Ena. Aras har arbetat med digital utveckling i mer än 20 år och har lång erfarenhet av identitets- och åtkomsthantering både från offentlig- och privat sektor. Aras brinner just nu mest för elevers och medarbetarnas möjlighet att använda enkla och säkra e-legitimationer i så många tjänster som möjligt.

Senast uppdaterad: