Theo, analytiker

Theo är anställd som omvärldsbevakare på enheten analysera digital utveckling.

Theo, analytiker.

Vad jobbar du med?

– I mitt arbete ingår det att blicka lite mot horisonten och försöka se kommande genombrott inom teknik men även inom samhällsfrågor som kan komma att påverka arbetet som utförs av offentlig förvaltning. Det kan handla om ökat nyttjande av AI, klimatpåverkan på arbetsmarknaden eller nya prioriteringsområden inom EU till exempel. Arbetet innefattar också att systematisera omvärldsbevakningsfunktionen och göra den tillgänglig och mervärdeskapande för alla kollegor som vill nyttja den.

– Eftersom de olika regeringsuppdragen har olika fokusområden, är det viktigt att jag även försöker hålla mig uppdaterad på dessa och att jag vid behov och förfrågan, kan identifiera goda exempel från andra verksamheter eller länder som Sverige kan lära av.

Du valde att flytta från Kungsbacka för det här jobbet, hur har det varit?

– Jag flyttade till Härnösand, 4 mil norr om Sundsvall, tillsammans med min sambo och tre barn för att kunna ta detta jobb och flytten har vart väldigt lyckad. Vi bodde i ett mindre område tidigare och trivs bra i Härnösand som erbjuder småstadstillvaron som vi uppskattar. Det har varit viktigt att skola och förskola fungerar bra vilket det gör. Sundsvall verkar dock vara en trevlig stad med stort utbud av lunchrestauranger och mötesplatser för olika evenemang. Det finns även en anda av samverkan och innovation med flera forum för samtal med offentliga och privata aktörer samt akademi. Jag hoppas spendera mer tid i staden framöver även på fritiden och utforska skogarna, bergen och även höga kusten-området.

Senast uppdaterad: