Ilias, tillgänglighetsspecialist

Ilias Bennani jobbar med det han brinner för, nämligen digital tillgänglighet. Frågor gällande digital tillgänglighet är något Ilias ägnat en stor del av sitt yrkesverksamma liv åt.

Ilias har varit engagerad i funktionshinderrörelsen sedan tonåren. När webben slog igenom på 1990-talet insåg Ilias att personer med funktionsnedsättningar skulle bli självständiga på ett sätt som tidigare var omöjligt. Sedan dess har han på olika sätt verkat för att så många som möjligt ska kunna dra nytta av digitaliseringens möjligheter.

Vad är det bästa med att jobba på Digg?

– Jag kan genom tillsyn och främjande påverka det offentliga Sverige på ett sätt jag inte hade kunnat göra annars. På Digg känner jag att jag har stora möjligheter att påverka och jag känner mig stolt över det arbete som genomförs. Vi är också ett väldigt kompetent team vilket gör att vi kan göra skillnad för de som är i behov av digital tillgänglighet.

Vad tror du att andra inte vet om Digg?

– Hur mycket vi faktiskt gör! Digg är en liten myndighet men med väldigt duktig personal som har ett stort engagemang och driv. Jag tror människor kan vara omedvetna om bredden och djupet på den kompetens som finns inom Digg.

Om du skulle rekommendera en vän att söka sig till Digg, vilka argument skulle du välja?

– Som anställd på Digg kan du vara med att påverka viktiga samhällsfrågor, dessutom är det väldigt roligt att jobba här. Är du en nyfiken person som har ett starkt driv, då är Digg en arbetsplats för dig. Sedan är det en stor fördel att det är väldigt flexibelt med distansarbete och att man får styra mycket över sin egen tid.

Hjälpte denna information dig?

Ditt svar hjälper oss att förbättra sidan

Senast uppdaterad: