Mattias, arkitekt

Mattias arbetar som arkitekt på enheten samordna digital utveckling på DIGG.

Mattias, arkitekt.

Vad jobbar du med?

– Jag jobbar med några av våra regeringsuppdrag, dels med arbetet med en gemensam digital ingång till Europa (även kallad Single digital gateway), dels med öppna data och så leder jag arbetet med att etablera ett nationellt ramverk för grunddata inom den offentliga förvaltningen. I det arbetet ska DIGG tillsammans med Bolagsverket, Skatteverket, Lantmäteriet och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap publicera modeller över grundläggande information om företag, person, fastighetsinformation och geografisk information så att det blir åtkomligt för hela den offentliga förvaltningen. Dessutom ansvarar jag för Svenskt ramverk för digital samverkan som vi precis tagit över från eSam.

Varför sökte du dig till DIGG?

– DIGG ska förmå offentlig förvaltning att digitalisera sånt som kan digitaliseras, så att det som behöver personer: vård, skola och omsorg kan fungera bättre. Vi kan spara stora pengar i Sverige om vi digitaliserar och använda offentliga resurser på ett bättre sätt än idag.

Senast uppdaterad: