Kristine, strateg

Kristine arbetar som strateg på enheten samordna digital utveckling.

Kristine, strateg.

Hur ser en vanlig arbetsdag ut för dig?

– Just nu programleder jag ett av DIGG:s regeringsuppdrag som handlar om att öka förmågan hos den offentliga förvaltningen att tillgängliggöra öppna data och bedriva öppen och datadriven innovation. En vanlig dag innebär att arbeta tillsammans med kollegor i projektteamet, kanske har vi planeringsmöte där vi kör demo sedan senast och där planerar upp nästkommande sprint. Under en dag har jag oftast en eller flera avstämningar med samverkansaktörer eller konsulter kopplat till några av våra projekt. Oftast går det bra med Skype-möten men det händer ibland att jag är på resande fot för att berätta om vårt arbete eller för att träffa personer från departementet.

Vad är det bästa med att jobba på just DIGG?

– Det bästa med att jobba på DIGG är känslan att vi bidrar med något viktigt för Sveriges framtid; att det vi gör kommer ha stor betydelse för många människor endera direkt eller indirekt. Det gör att mitt arbete känns meningsfullt.

Senast uppdaterad: