9 Införandestrategi – Färdplan

Nyckelaktiviteter genomförda under utforskande fas

  • Initial BMC, VPC, riskanalys och nyttoanalys – Klart
  • Definiera begrepp och ramverkets omfattning – Klart
  • Identifiera och verifiera tillitsnivåer/förmågor via POC 1 - Klart
  • Ramverk och förslag till förvaltning - Klart

Nyckelaktiviteter under utvecklande fas

  • Vidareutveckla tillitsanalys och verifiera genom POC 2
  • Integrera ramverkets processer i Enas styrning
  • Förbereda införande av förvaltning

9.1 Vidareutveckla tillitsanalys och verifiera genom POC 2

Metod och process för att mäta tillitsgrundande förmågor ska fördjupas och verifieras genom en verksamhetsnära POC 2. IT-stöd ska utformas, testas och verifieras.

9.2 Integrera ramverkets processer i Enas styrning

Kritisk aktivitet som behöver utredas och förankras. Förankring av dessa processer ska ske i ett tidigt skede av utvecklingsfasen.

9.3 Förbereda införande av förvaltning

Utforma och ge förslag till beslut av förvaltningsorganisation inklusive erforderliga resurser. Förbereda processer och arbetssätt inför förvaltning.

9.4 Identifierade milstolpar

Milstolpar

Nr

Beskrivning av delleveranser i kort perspektiv

Klart datum

Klarkriterier

Uppskattade
Timmar

Ansvar

1

Beslutad integrering av processer

22Q4

Beslut taget av Taksam

200

eHM

2

Utvärdering utifrån POC 2

23Q2

Resultatet omhändertaget

800

eHM

3

Förvaltnings-organisation klar

23Q3

Beslutat och resurser säkrade

200

eHM

4

Införande fas

Koordinerat med övrig realisering av RU

6 mån efter beslut

Implementering av ramverkets processer genomförd

2000

eHM + Förvaltningsorg.

5

Förvaltning

23Q4

Organisation och processer etablerade

2000

Förvaltningsorg

6

Avslut byggblock
- Arkivera
- Avsluta arbetsgrupper etc.

23Q4

Förvaltning självgående för vidare arbete

200

 eHM + Förvaltningsorg.

Hjälpte denna information dig?

Ditt svar hjälper oss att förbättra sidan

Senast uppdaterad: