8 Informationshantering

Informationen inom byggblocket hanteras enligt Enas beslutade metodik och krav på informationssäkerhet.

Hanteringsrutiner av information under förvaltningsfasen kommer att tas fram och beslutas under utvecklingsfasen. Denna hantering kommer att styras av lagar, förordningar och Enas beslutade krav på informationssäkerhet.

En balans mellan öppenhet, transparens och sekretess behöver erhållas för att aktörerna inom Ena ska kunna känna tillit till ramverket för organisationstillit och dess certifieringsprocess.

Hjälpte denna information dig?

Ditt svar hjälper oss att förbättra sidan

Senast uppdaterad: