3 Verksamhetsmodell

3.1 Business Model Canvas (BMC)

Buisness Model Canvas (BMC)

3.2 Värdeerbjudande (VPC)

VPC

Senast uppdaterad: