Byggblocksbeskrivning Metadata

Byggblocket Metadata gör det möjligt att standardisera beskrivningar av information. En sammanhållen hantering av metadata gör en säker och effektiv datadelning möjlig samt ökar interoperabiliteten och användbarheten av data.

Senast uppdaterad: