5 Avgränsningar

Under arbetet har avgränsningen mellan byggblocken Adressregister och Indexering beskrivits enligt följande: Adressregister syftar på att hantera statiskt information. Indexering omfattar information som anses vara dynamisk, vilket innebär en kontinuerlig förändring, antingen i struktur eller innehåll.

Frågan är om denna avgränsning är rimligt eller vad mer som skiljer de två olika byggblocken. Förmågorna, de juridiska och konceptuella frågorna tycks vara i grunden lika för byggblocken. Det kan dock finnas olika tekniska lösningar, som kan vara olika lämpliga beroende på scenario.

En möjlig vidareutveckling av indexering hade kunnat vara att likt en sammansatt bastjänst även hämta och vidareförmedla information från producenter. Stora nyttor bedöms kunna uppstå med en lösning som hämtar och returnerar all information och inte bara pekar ut producenter eller att informationen som hålls i ett index måste begränsas på grund av juridiska frågetecknen. En avgränsning har gjorts här dels på grund av tidsbrist men även då en sådan lösning kan ligga utanför givna ramar för byggblocket.

En av slutsatserna i detta dokument säger att olika index behöver upprättas för olika informationsdomäner. Rent konceptuellt hade en tjänst kunna tas fram som erbjuder indexering till många olika domäner i ett paket vilket hade lett till många fördelat, bl.a. kostnadsmässiga och tekniska sådana. Avgränsningen har gjorts då det bedöms som att det inte finns juridiska förutsättningar för en sådan tjänst.

Hjälpte denna information dig?

Ditt svar hjälper oss att förbättra sidan

Senast uppdaterad: