11 Samverkan

Samverkan under den utforskande utvecklingen har skett inom den egna organisationen, med andra myndigheter/organisationer samt med övriga byggblock inom Ena - Sveriges digitala infrastruktur. Metoderna för detta har varit synpunktsinhämtning, remisser och workshopar.

Det har gjorts avstämningar med kompetensområdena inom Ena för att säkra att byggblockets funktionella omfattning är i linje med målarkitekturen och att få stöd i analys av utmaningar och att diskutera slutsatserna som har beskrivs i detta dokument.

En avstämning har gjorts med SDG – Single Digital Gateway för att diskutera framtida behov och möjlig scenario där byggblocket Indexering används.

Uppdraget har haft kontakt med eHälsomyndigheten för att få insikt i deras behov och eventuella användningsfall som är möjliga med byggblocket.

Hjälpte denna information dig?

Ditt svar hjälper oss att förbättra sidan

Senast uppdaterad: