Byggblocksbeskrivning Auktorisation

Byggblocket Auktorisation tillhör byggblockskategorin Tillit och säkerhet som möjliggör standardiserade digitala funktioner för säkert informationsutbyte och syftar till att stödja byggblock i kategorin Digitala tjänster, Informationsutbyte och Informationshantering. 

Byggblocket Auktorisation omfattar digital infrastruktur och tjänster för att säkert och digitalt kunna auktorisera människor, organisationer och smarta saker.

Kommande leveranser i närtid

  1. Åtkomstpolicyer
  2. Målbild auktorisationstjänster inom Ena

Leveranser inom 1-2 år

  1. Målbild för attributförsörjning för eID för medarbetare
  2. Målbild för nationella attributkällor
  3. Referensarkitektur system-system
  4. Referensarkitektur användare-system
  5. Etablera infrastrukturtjänster

Senast uppdaterad: