Checklista för bevishämtning

På den här sidan kan du läsa mer om hur din organisation kan analysera om ni omfattas av kraven för gränsöverskridande bevishämtning.

Behöver din organisation hämta bevis via det tekniska systemet för bevisutbyte?

Organisationer som behöver hämta bevis kallas beviskonsumenter eller bevisbegärande parter i SDG-förordningen och genomförandeförordningen.

Använd nedanstående frågor som grund för din analys om din organisation behöver ansluta sig till det tekniska systemet eller inte. Tänk på att analysen ska göras utifrån att användare i gränsöverskridande situationer ska kunna genomföra förfarandet hos er.

Film om Single digital gateway – med fokus på det tekniska systemet för gränsöverskridande bevisutbyte, Digg play Länk till annan webbplats.

1. Omfattas din organisation av artikel 14.2 i SDG-förordningen?

Finns det förfaranden inom:

  • SDG-förordningens bilaga II
  • Direktiv 2005/36/EG om yrkeskvalifikationer (yrkeskvalifikationsdirektivet)
  • Direktiv 2006/123/EU om tjänster på den inre marknaden (tjänstedirektivet)
  • Direktiv 2014/24/EU om offentlig upphandling
  • Direktiv 2014/25/EU om upphandling av enheter som är verksamma på områdena vatten, energi, transporter och posttjänster

Om ja, gå vidare till fråga två. Om svaret är nej behöver ni inte hämta bevis via det tekniska systemet för gränsöverskidande bevisutbyte.

2. Behöver användaren skicka in bevis i förfarandet?

Om bevisen ni begär in från en medborgare finns i digitalt format hos en behörig myndighet i ett annat EU-land så behöver ni ansluta er till det tekniska systemet för att kunna hämta det beviset. Ett sådant exempel kan vara användarens folkbokföringsadress, den finns sannolikt hos en annan utländska myndighet. Det kan också vara sådant som ni i handläggningen begär in från andra länder för att bekräfta något om användaren.

Är det däremot exempelvis ett anställningsavtal som ni begär in så finns det inte hos en annan behörig myndighet utan hos användarens arbetsgivare. Det kommer inte kunna hämtas via det tekniska systemet.

3. Delta i Diggs beviskartläggning

När ni börjar använda det tekniska systemet behöver ni registrera både vilka förfaranden ni har, samt vilka bevis ni behöver hämta i dessa förfaranden. Vilka bevis som är möjliga att utbyta är resultatet av beviskartläggningen som pågår nu. Att aktivt delta i beviskartläggningen ger er möjlighet att påverka vilka dessa bevis är.

Beviskartläggning

På dela.digg.se kommer vi att dela korta nyheter och det finns även möjligheten att ta kontakt med andra behöriga myndigheter.

Mejla sdg@digg.se och be om tillgång till dela.digg.se.

Hjälpte denna information dig?

Ditt svar hjälper oss att förbättra sidan

Senast uppdaterad: