Checklista för bevisdelning

På den här sidan kan du läsa mer om hur din organisation kan analysera om ni omfattas av kraven för gränsöverskridande bevisdelning.

Behöver din organisation tillgängliggöra bevis i det tekniska systemet för bevisutbyte?

Organisationer som behöver tillgängliggöra bevis kallas bevisproducenter eller bevislämnande parter i SDG-förordningen och genomförandeförordningen. Använd nedanstående frågor som grund för din analys.

Film om Single digital gateway – med fokus på det tekniska systemet för gränsöverskridande bevisutbyte, Digg play Länk till annan webbplats.

1. Utfärdar din organisation digitala bevis som behövs i ett förfarande i ett annat EU-land?

Har din organisation har bevis som behövs i ett av de förfaranden som omfattas av artikel 14.2 i SDG-förordningen? Har ni bevis som behöver tillgänggöras för förfaranden som omfattas av:

  • SDG-förordningens bilaga II
  • Direktiv 2005/36/EG om yrkeskvalifikationer (yrkeskvalifikationsdirektivet)
  • Direktiv 2006/123/EU om tjänster på den inre marknaden (tjänstedirektivet)
  • Direktiv 2014/24/EU om offentlig upphandling
  • Direktiv 2014/25/EU om upphandling av enheter som är verksamma på områdena vatten, energi, transporter och posttjänster

2. Är bevisen i digitalt format?

Om ni har dessa bevis i digitalt format behöver din organisation tillgängliggöra dessa bevis via det tekniska systemet för gränsöverskridande bevisutbyte.

Om er organisation lämnar ut digitala underlag till användare redan idag, är det sannolikt att dessa omfattas av SDG-förordningen.

3. Delta i Diggs beviskartläggning

I kartläggningen visas vilka bevis de begöriga myndigheterna i andra länder behöver i sina förfaranden. Om de dyker upp nya behov av bevis så kontaktar Digg berörda organisationer.

Beviskartläggning

På dela.digg.se kommer vi att dela korta nyheter och det finns även möjligheten att ta kontakt med andra behöriga myndigheter.

Mejla sdg@digg.se och be om tillgång till dela.digg.se.

Hjälpte denna information dig?

Ditt svar hjälper oss att förbättra sidan

Senast uppdaterad: