Beviskartläggning

Här kan du som behörig myndighet läsa mer om beviskartläggning och vad som behöver göras i samband med kartläggningen.

Syfte med beviskartläggningen

För att kunna se vilka bevis som ska kunna utbytas i det tekniska systemet pågår en beviskartläggning tillsammans med EU-kommissionen och de andra medlemsländerna. I detta arbete ingår att kartlägga vilka bevis som konsumeras och produceras av behöriga myndigheter inom EU. Vilka bevis som är möjliga att utbyta är resultatet av beviskartläggningen som pågår nu.

En analys av de olika bevistyperna sker löpnande. Först får beviskonsumenterna meddela sina behov av bevis, detta matchas sedan mot bevisproducenternas möjligheter att dela bevis. Det är en iterativ process där nya behov av bevis läggs till löpande.

Ordning i beviskartläggningen

Arbetet med beviskartläggningen har delats upp i olika grupper.

  1. De första 20 övergripande förfaranden (alla förfarandne i bilaga II förutom Starta företag och Bedriva affärsverksamhet)
  2. Alla förfaranden inom Starta företag och Bedriva affärsverksamhet
  3. Yrkeskvalifikationsdirektivet
  4. Tjänstedirektivet
  5. Upphandlingsdirektiven

På dela.digg.se kommer vi att dela korta nyheter och det finns även möjligheten att ta kontakt med andra behöriga myndigheter.

Mejla sdg@digg.se och be om tillgång till dela.digg.se.

Hjälpte denna information dig?

Ditt svar hjälper oss att förbättra sidan

Senast uppdaterad: