Your Europe för regioner

Grundläggande kan även regional information omfattas av Single Digital Gateway-förordningen (SDG-förordningen). Sveriges regioner bedöms dock inte ha hand om sådan information. Här hittar du information om vad arbetet med den digitala ingången Your Europe innebär för regioner.

Hur omfattas regioner

DIGG har tillsammans med ett antal regioner, kommuner, Inera/1177 och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) gjort en övergripande kartläggning över områden som berörs av SDG-förordningen. Utifrån denna kartläggning är den samlade bedömningen att de informationsområden som regionerna berörs av redan har omhändertagits av behöriga myndigheter från den 12 december 2020.

Detta betyder att regioner inte omfattas av kravet att tillhandahålla information via den digitala ingången Your Europe och regioner har heller inga förfaranden enligt förordningens definition.

Vad ni som region behöver göra nu

För att få en grundläggande förståelse om vad SDG innebär är ni välkommen att delta på ett av våra informationsmöten.

Anmälan sker via vår evenemangssida

Dokument och länkar

Senast uppdaterad: