Ledning och styrning i framtidens myndighet

Digitaliseringen är ett viktigt verktyg för att nå en flexibel arbetsplats och möjliggör stora effektiviseringsmöjligheter. Ett annat sätt är att offentliga sektorn samarbetar mer med övriga offentliga Sverige.

På konferensen Ledning och styrning i framtidens myndighet får du chansen att lyssna till hur chefer och organisationer arbetar med att utforma framtidens myndighet. I programmet finns talare från bland annat Skatteverket, Arbetsmiljöverket, och DIGG. Dessutom kommer forskare och experter och delge sin syn på hur man kan arbeta mer modernt och agilt samt vilka krav som ställs på organisationen och dess medarbetare i framtiden.

Viktoria Hagelstedt, tf leveransområdeschef på DIGG talar i programpunkten Att bygga gramtidens digitala infrastruktur:

  • Hur ska svensk offentlig förvaltning utveckla gemensamma lösningar
  • Att skapa en hållbar, säker och effektiv digital infrastruktur som är enkel och effektiv
  • Hur ökad tillgång till data och information mellan myndigheter och offentliga organisationer kan spara tid och resurser
  • Hur ny teknik kan skapa bättre offentliga tjänster som är samhällsnyttiga

När: 5-6 september 2022

Var: Stockholm

Läs mer om evenemanget (insightevents.se) Länk till annan webbplats.