Panelsamtal i Almedalen om vikten av säker digitalisering

Även i kristider och i tid av oroligheter runt om i världen behöver det offentliga fortsätta sitt arbete för att skapa ett välfungerande välfärdssamhälle som möter de behov som människor har idag och imorgon.

Den digitala infrastrukturen, som består av lösningar och specifikationer för exempelvis säker identitetshantering, digital post, säker datadelning och digital kommunikation, har blivit en avgörande del av ett fungerande samhälle. De fysiska infrastrukturerna såsom vägar, järnvägar, elnät och vattenförsörjning är beroende av olika digitala lösningar för att fungera. Det ställer krav på oss att utveckla och innovera men samtidigt skydda data och digitala lösningar.

I panelsamtalet deltar:

  • Khashayar Farmanbar, energi- och digitaliseringsminister
  • Anna Eriksson, generaldirektör DIGG – Myndigheten för digital förvaltning
  • Robert Andrén, generaldirektör Energimyndigheten
  • Kristina Sundin Jonsson, kommundirektör Skellefteå
  • Lena Lindgren Schelin, generaldirektör Integritetsskyddsmyndigheten, IMY
  • Charlotte Petri Gornitzka, generaldirektör Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB

Moderator Viktoria Hagelstedt, tf. leveransområdeschef på DIGG.

När: 5 juli klockan 10.30–11.20

Var: Häggska huset, Visby

Läs mer om arrangemanget (almedalsveckan.info) Länk till annan webbplats.