SWAMID - identitetsfederationen för universitet, högskolor och sektorsmyndigheter

Onsdag 8 februari

Spår 2 11.00-11.25

Swedish Academic Identity Federation (SWAMID) firade 15 år som identitetsfederation våren 2022. Alla organisationer som är anslutna till Sunets nätverk har rätt att använda SWAMID och det inkluderar bl.a. universitet, högskolor, forskningsinstitutet och andra sektorsmyndigheter. Sektorn omfattar över 400.000 studenter och mer än 100.000 anställda där de flesta använder SWAMID dagligen utan att veta om det. SWAMID samverkar med andra akademiska federationer i hela världen för att studenter, forskare och lärare ska kunna delta i internationella utbyten och forskningsprojekt.

Om Pål Axelsson

Pål Axelsson har sedan 90-talet arbetat med frågor runt identitetshantering, först vid Uppsala universitet med lokal användning och sedan vid Vetenskapsrådet/Sunet med identitetsfederationen SWAMID. Som ansvarig för SWAMID leder Pål arbetet med daglig drift och utveckling av federationens policyramverk och tekniska lösningar. För att federationen ska fungera tillsammans med andra akademiska federationer runt om i världen deltar han aktivt också i det gemensamma standardiseringsarbetet inom intresseorganisationen REFEDS.

Senast uppdaterad: