Sveriges ordförandeskap i EU

Tisdag 7 februari 10.15-10.45

Med start i januari 2023 kliver Sverige in i rollen som ordförande i EU:s ministerråd. Vad innebär ordförandeskapet och hur påverkar det arbetet på Regeringskansliet? Vilka digitaliseringsfrågor kommer Sverige att driva och vad innebär rollen som ”honest broker”? Detta och mer kommer du att få veta mer om under denna presentation med Staffan Lindmark.

Om Staffan Lindmark

Staffan Lindmark är chef för enheten för digital infrastruktur och säkerhet på Finansdepartementet. Enheten ansvarar bland annat för frågor om tillgången till säker kommunikationsinfrastruktur och grundläggande digitala tjänster, plattformar och digital delaktighet. Staffan har en bakgrund inom telekom och har bland annat arbetat många år med frågor som rör säkerhet i elektronisk kommunikation.

Senast uppdaterad: