Så möter BankID framtidens utmaningar

Onsdag 8 februari

Spår 1 13.30-13.55

Utvecklingen går hisnande snabbt och vårt samhälle behöver anpassa sig till nya förutsättningar hela tiden – både möjligheter och utmaningar. E-legitimationer blir allt viktigare för såväl privatpersoner som företag och myndigheter. Hur ska BankID möta framtidens behov? Vad behövs för att digitala tjänster ska fungera smidigt för alla och vilken roll har staten i detta?

BankID har förenklat vardagen för miljontals svenskar i 20 år och idag har nästan alla vuxna svenskar ett BankID. Sverige är unikt med en nationell e-legitimation som ger oss tillgång till över 6000 myndigheter och företag dygnet runt, årets alla dagar.

Om Petter Dahl

Petter Dahl är regelverksansvarig på Finansiell ID-Teknik, bolaget som äger, utvecklar och förvaltar BankID. Petter har arbetat med e-legitimation i tjugo år och har djup kunskap om både tekniken och de krav som ställs på en samhällsviktig nationell infrastruktur för e-legitimationer. Han är också väl insatt i de initiativ som drivs på EU-nivå och som kan komma att påverka den svenska marknaden.

Senast uppdaterad: