Så löser vi den digitala inkluderingen

Onsdag 8 februari

Spår 1 14.00-14.25

Var tionde person du möter på stan står utanför de digitala tjänster många av oss tar för självklara. Hur blev det så här och hur kan vi lösa denna ohållbara situation? I den här sessionen presenteras ett förslag på ett fullt genomförbart fempunktsprogram som faktiskt kan lösa problemet. Förutsättningarna finns på plats – men finns viljan och ambitionen?

Om Kristofer von Beetzen

Kristofer von Beetzen, Chief Product Officer, Freja eID Group AB: Kristofer är produktchef för Freja, en av de e-legitimationer DIGG har godkänt för kvalitetsmärket Svensk e-legitimation. Ett viktigt fokus i hans arbete är den digitala inkluderingen och han har lett flera olika utvecklingsprojekt där man med innovativ teknik och samverkan med olika grupper i utanförskap lyckats knäcka några av de svåra problem som uppstår i ett samhälle som digitaliseras utifrån de inkluderades förutsättningar.

Senast uppdaterad: