Regler och krav på betrodda tjänster som elektroniska underskrifter

Onsdag 8 Februari

Spår 1 9.30-9.55

En genomgång om vad som händer på området betrodda tjänster och främst elektroniska underskrifter. Vilka krav finns i eIDAS-förordningen och nationellt?

Om Björn Scharin och Anna Amundberg

Björn Scharin arbetar på Post- och Telestyrelsens (PTS) avdelning för säker kommunikation. På avdelningen arbetar Björn bl.a. med PTS ansvar för eIDAS förordningen och tidigare lagen om kvalificerade elektroniska signaturer. Björn har arbetat med e-legitimationer, e-signaturer och betrodda tjänster i 20 år. Björn har tidigare arbetat med e-legitimationer på Statskontoret, t.ex. upphandling av e-legitimationer, infratjänster.

Anna Amundberg är jurist och arbetar på PTS på avdelningen för säker kommunikation. På avdelningen arbetar Anna bl.a. med PTS ansvar för eIDAS förordningen.

Senast uppdaterad: