Nationell infrastruktur för hälsodata

Tisdag 7 februari 11.45-12.15

Hälsodata av god kvalitet ska inom några år kunna delas inom och mellan EU-länder – till nytta för individ, vård, omsorg, akademi och näringsliv. Lagförslaget för ett gemensamt europeiskt hälsodataområde, European Health Data Space, innebär många viktiga förändringar för hälso- och sjukvården och för Sverige som kunskapsnation.

Behoven av en nationell infrastruktur för hälsodata blir allt mer angelägna att ta om hand. E-hälsomyndigheten arbetar med sektorsspecifik digital infrastruktur och medverkar därför även i utvecklingen av Ena – Sveriges digitala infrastruktur.

Om Gunilla Nordlöf

Gunilla Nordlöf är generaldirektör för E-hälsomyndigheten och
har lång erfarenhet från ledande positioner inom såväl näringsliv som offentlig sektor, med fokus på digitalisering. Hon har en bakgrund som chef i staten, både på regeringskansliet och på andra myndigheter, senast som generaldirektör på Tillväxtverket.

Senast uppdaterad: