Missbruk av e-legitimationer och kopplingen till den ekonomiska brottsligheten

Onsdag 8 februari

Spår 2 9.00-9.25

En föreläsning om de problem som uppstår för brottsutredande myndigheter (samt andra aktörer) när en annan persons
e-legitimation utnyttjas av kriminella. Vilka modus är vanligast och hur går de att motverka?

Om Ekobrottsmyndigheten

Ekobrottsmyndighetens arbete omfattar brottsförebyggande arbete, underrättelseverksamhet, samt utredning och lagföring.

De upptäcker, avbryter, utreder och lagför ekonomiska brott. De arbetar också aktivt för att återföra brottsvinsterna. Arbetet genomsyras av ett brottsförebyggande perspektiv. Brottsbekämpningen förutsätter en nära och systematisk samverkan med andra myndigheter och ett välutvecklat internationellt samarbete.

Senast uppdaterad: