Hur många federationer behöver vi i Sverige?

Onsdag 8 februari

Spår 2 9.30-9.55

Federativa ramverk är ingen ny företeelse men den omfattande organisationstillit som nu ska skapas är oplöjd mark. Än har inte cementen stelnat och vi behöver olika perspektiv för att designa robusta lösningar för framtiden. Vilka grundläggande behov ska en federation tillfredsställa? Varför är det viktigt skilja på identitets- och behörighetsfederationer. Var och hos vem ska identitet, behörighet och attribut befinna sig i ramverket?

Om Anna Kelly, Rasmus Larsson och Stefan Halén

Anna Kelly är avdelningschef för federationstjänster på Internetstiftelsen. Hon ha tidigare erfarenhet från offentlig förvaltning och som konsult av samhällsutveckling och digitalisering. Anna brinner för samverkan över organisatoriska gränser – så att vi tillsammans utvecklar samhället.

Rasmus Larsson är IAM-expert i federationerna, utvecklar våra samarbeten med medlemmar samt leder våra seminarier i Skolfederation.

Stefan Halén är expert för IAM på Internetstiftelsen. Han ansvarar för utvecklingen av federationens tekniska standard samt den dagliga funktionen av vårt IAM.

Senast uppdaterad: