eIDAS 1.0 mot 2.0

Tisdag 7 februari 11.15-11.45

eIDAS bör ses som mer än lagstiftning. Det omfattar en teknisk infrastruktur för gränsöverskridande e-legitimering, standardiserade byggblock för implementering av IT-lösningar som strukturer för certifiering och godkännande av betrodda tjänster. Roger kommer att presentera vilka förändringar som väntas i och med uppdateringen av eIDAS och vilka möjligheter eIDAS-II kommer att innebära för svenska medborgare och svenska organisationer att övergå till digitala arbetssätt, även när motparten finns i ett annat land.

Presentationen belyser även vidareutvecklingen av området i stort, Sveriges deltagande i pilotprojekten för digitala plånböcker (Large Scale Pilots) samt praktiska erfarenheter från att representera Sverige i bl.a projektledningen för implementeringen av den svenska eIDAS-noden.

Om Roger Fagerud

Roger har sedan 2016 representerat Sverige i Cooperation Network, grupperingen där medlemsstaterna beslutar om gemensamma ställningstaganden kring eIDAS och de expertgrupper som utvecklar bland annat gemensamma specifikationer. Genom arbetet har DIGG fått insyn i de analyser som ligger bakom Kommissionens slutsatser om vad som bör förändras och vad Kommissionen vill uppnå med de förändringar av eIDAS-förordningen som har föreslagits. Roger har varit Med sin bakgrund som projektledare vid Sveriges implementering av eIDAS-infrastrukturen inklusive gränssnittet mot svenska digitala tjänster, Sweden Connect, är Rogers synvinkel oftast möjligheten och svårigheten att omsätta lagstiftningen i praktisk tillämpning.

Senast uppdaterad: