E-underskrift - Vanliga frågor och svar

Onsdag 8 februari

Spår 2 13.30-13.55

E-underskrift är ett komplext ämne och Digg får många frågor från bland annat offentliga aktörer. Ibland finns det generella svar, ibland behöver varje organisation själv komma fram till svaren utifrån sina egna förutsättningar. I den här sessionen tar vi upp några av dessa frågor och ger hjälp på vägen.

Passet fokuserar på teknik snarare än juridik, även om e-underskrift tenderar att leva i gränslandet mellan dessa två vetenskaper. Vi går bland annat igenom olika typer av elektroniska underskrifter, samt vilken nytta offentliga aktörer har av en fristående underskriftstjänst.

Om Magnus Hoflin

Magnus jobbar som specialist och produktägare i teamet Digital identitet på Digg. Magnus representerar Digg i arbetet med både befintlig och uppdaterad eIDAS-förordning. Han jobbar också med frågor kring e-underskrift och identitetsfederationen Sweden Connect. Magnus har ca 25 års erfarenhet av identitets/elegitimations-branchen, där han jobbat med mjukvaruutveckling främst inom privat sektor.

Senast uppdaterad: