E-legitimationer och säkerhet

Tisdag 7 februari 16.15-17.00

Om Anne-Marie Eklund Löwinder

Anne-Marie Eklund Löwinder, grundare och vd för säkerhetskonsultbolaget Amelsec, är en av Sveriges ledande experter på informations- och IT-säkerhet med mer än 30 års erfarenhet av strategiskt och praktiskt säkerhetsarbete. Under sina nästan 20 år som CISO på Internetstiftelsen ledde hon verksamheten fram till ISO 27000-certifiering i en mogen organisation där ledningen förstår och tar sitt ansvar, där det finns ett ledningssystem som är implementerat och spritt i organisationen och informationssäkerhet är en del av verksamhetens hållbarhetsarbete. Hon kan svara på de flesta frågor kring strategisk informations- och it-säkerhet både för verksamheter och vanliga användare, till exempel gällande ledningssystem för informationssäkerhet och ISO 27001 men också om kryptering, lösenord, säkerhet kring smarta prylar, molntjänster och nätverk.

Hon är ledamot i Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA), avdelning XII, Informationsteknik. Hon är också styrelseledamot i Trafikverket, i Försvarets Materielverk, Skatteverket, .IE (det irländska domännamnsregistryt), och Stockholms universitets Institut för rättsinformatik (IRI).

Hon har under många år varit medlem i cybersäkerhetsrådet vid Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Hon har av Infrastrukturdepartementet valts som medlem i Digitaliseringsrådet och är också medlem i regeringens Samverkansprogram Näringslivets digitala strukturomvandling, där hon leder en arbetsgrupp Data om innovationskraft.

2010-2022 verkade Anne-Marie som Trusted Community Representative, utsedd av ICANN i rollen som Crypto Officer i DNSSEC-nyckelgenerering för internetrotzonen. Hon är också medlem i The Registry Services Technical Evaluation Panel (RSTEP), ett tekniskt team under ICANN’s GNSO (Generic Name Supporting Organization).

Anne-Marie är som enda svensk invald i Internet Hall of Fame (2013), hon blev utsedd till Årets Säkerhetsprofil 2013, tilldelad CENTR Award - Contributor of the world 2013, mottagare av Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademiens guldmedalj 2018, mottagare av Svenskt Näringslivs säkerhetsstipedium 2018, Årets Trygghetsambassadör 2018 och tilldelades Dataföreningens Lifetime Achievement Award 2021.

Hon är en ofta tillfrågad expert i både media och offentliga utredningar om frågor som rör internet och säkerhet. Hon besvarar även flitigt remisser inom samma område. Bland tidigare arbetsgivare finns Statskontoret och IT-kommissionen. Anne-Marie har en examen i systemvetenskap från Stockholms universitet.

Senast uppdaterad: