Domstolsverkets resa mot eID och elektroniska underskrifter

Onsdag 8 februari

Spår 2 14.00-14.25

Under de tre senaste åren har Sveriges Domstolar lanserat nya e-tjänster med avancerade elektroniska underskrifter för bl.a. gemensam ansökan om skilsmässa samt digital signering och inskick av olika ansökningshandlingar, fullmakter och andra handlingar i pågående mål.

Parallellt under oktober 2022 har verksamhetsstödet ”Digitalt brottmålsavgörande” införts vilket innebär att brottmålsdomarna i tingsrätt nu undertecknas digitalt och är digitala i originalformat för ett enklare och mer rättssäkert informationsflöde genom rättskedjan. En förutsättning i projektet är e-tjänstelegitimation för medarbetare.
Under denna föreläsning kommer du att få ta del av praktiska erfarenheter och lärdomar från Domstolsverkets implementering av eID och elektroniska underskrifter.

Om Marcus Lidhed

Marcus Lidhed, Projektledare för införande av e-legitimation Efos och intern e-underskrifttjänst. Marcus har erfarenhet som IT-Projektledare sen 1997 som konsult och som offentligt anställd. Några av hans fokusområden på Domstolsverket är att leda arbetet med identitets- och åtkomsthantering och styrning av IT-säkerhetsarbetet. Marcus deltar i ett flertal initiativ för myndighetssamverkan inom området identitets- och åtkomsthantering (IAM).

Senast uppdaterad: