Digitaliseringen får inte lämna någon utanför

Tisdag 7 februari 14.45-15.15

Fler och fler verktyg och tjänster inom olika samhällsområden blir digitala. För att digitaliseringen inte ska riskera att exkludera vissa personer måste den digitala och tekniska utvecklingen ta hänsyn till samhällets mångfald. Myndigheten för delaktighet (MFD) kommer under denna programpunkt att presentera hur funktionshinderspolitiken och digitaliseringen hänger samman. Vilka utmaningar innebär digitaliseringen och varför är det avgörande av att få med sig användarnas olika behov och förutsättningar in i utformningen av nya produkter, varor och tjänster.

Om Pedro Landfors

Utredare på Avdelning för Kunskapsstöd och ansvarig för digitaliseringsfrågorna på Myndigheten för delaktighet (MFD). Pedro har bland annat ansvar för att arbeta med frågor rörande digital inkludering och delaktighet, men också e-hälsa och välfärdsteknik.

Senast uppdaterad: