Avtal om förbetald e-tjänstelegitimering - lärdomar från första implementation

Onsdag 8 februari

Spår 2 13.00-13.25

Skolverket har nyligen lanserat en applikation som nyttjar avtal om förbetald e-tjänstelegitimering. Genom detta avtal kan Skolverket använda e-tjänstelegitimationer utfärdade via Freja OrgID, för gränsöverskridande e-tjänstelegitimering.

Tillsammans skall Skolverket och Freja presentera varför e-tjänstelegitimationsanvändning är viktig, hur gör man för att komma igång både som tjänst och utfärdare, liksom några "lessons learned".

Om Dragoljub Nešić och Sam Nilsson

Dragoljub har över 30 års erfarenhet av analys, design och utveckling av datasystem samt affärsutveckling av IT-säkerhetssystem. I sin roll som CIO hos Freja eID ansvarar han för utveckling, drift och compliance av den enda svenska plattformen som utfärdar e-legitimationer för både privat- och tjänstebruk. Han är diplomerad civilingenjör inom data vid Universitetet i Belgrad och har dessutom en MBA från Warwick Business School.

Sam har mer än 25 års erfarenhet inom verksamhetsutveckling och systemutveckling i informationsintensiva organisationer. Autentiserings- och auktoriseringslösningar har ofta spelat en central roll i arbetet, med hela flödet från kravinsamling till implementation och driftsättning. Han har nyligen tillsammans med sitt team anslutit Skolverket till Sweden Connect.

Senast uppdaterad: