BEGIN:VCALENDAR PRODID:-//Microsoft Corporation//Outlook 16.0 MIMEDIR//EN VERSION:2.0 METHOD:PUBLISH X-MS-OLK-FORCEINSPECTOROPEN:TRUE BEGIN:VTIMEZONE TZID:W. Europe Standard Time BEGIN:STANDARD DTSTART:16011028T030000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=-1SU;BYMONTH=10 TZOFFSETFROM:+0200 TZOFFSETTO:+0100 END:STANDARD BEGIN:DAYLIGHT DTSTART:16010325T020000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=-1SU;BYMONTH=3 TZOFFSETFROM:+0100 TZOFFSETTO:+0200 END:DAYLIGHT END:VTIMEZONE BEGIN:VEVENT CLASS:PUBLIC CREATED:20230113T152017Z DESCRIPTION:Vi tillsammans med Trafikverket berättar om den nya versionen av ramverk för nationella grunddata samt om grunddatadomän transportsyst em som nyligen beslutats och tagits fram inom Ena – Sveriges digitala in frastruktur.\nPasset är särskilt intressant för dig som arbetar inom of fentlig sektor och är intresserad av grunddata.\nPresentatörer: Mattias Ekhem\, grunddatasamordnare på Digg och Britt-Marie Calles\, digital stra teg på Trafikverket.\nAnslut till Digg forum 14 februari via Screen9.com: https://api.screen9.com/preview/1yJTqvn2XMG6oIVSms4eOW8Ck8O8skBdPj-eTekrV 2LBsShm_4m_FQCATjJ3Ot8o\n \nDigg forum är en digital direktsändning där du kan ta del av aktuell information om våra pågående uppdrag. Program punkterna är ungefär 45 minuter långa och du väljer fritt vad du vill delta på. Läs mer om Digg forum på: https://www.digg.se/diggforum\n \n DTEND;TZID="W. Europe Standard Time":20230214T094500 DTSTAMP:20230113T152017Z DTSTART;TZID="W. Europe Standard Time":20230214T090000 LAST-MODIFIED:20230113T152017Z LOCATION:Webbinarium PRIORITY:5 SEQUENCE:0 SUMMARY;LANGUAGE=sv:Digg forum: Ny version av ramverk för nationella grund data TRANSP:OPAQUE UID:040000008200E00074C5B7101A82E00800000000705206885D26D901000000000000000 010000000E03AACD81989F04597BE02837EAE43FA X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:

Vi tillsammans med Trafikverket berättar om den nya versionen av ramverk för nationella grunddata samt o m grunddatadomän transportsystem som nyligen beslutats och tagits fram in om Ena –\; Sveriges digitala infrastruktur.

Passet är särskilt intressant för dig som arbetar inom offentlig sektor och är intresserad av grunddata.

Presentatör er: Mattias Ekhem\, grunddatasamordnare på Digg och Britt-Marie Calles\, digital strateg på Trafikverket.

Anslut till Digg forum 14 februari via Screen9.com: https://api.screen9.com/preview/1yJTqvn2XMG6oIVSms4eOW8Ck8O8 skBdPj-eTekrV2LBsShm_4m_FQCATjJ3Ot8o

 \;

Digg forum är en digital d irektsändning där du kan ta del av aktuell information om våra pågåen de uppdrag. Programpunkterna är ungefär 45 minuter långa och du väljer fritt vad du vill delta på. Läs mer om Digg forum på: https://www.digg.se/diggforum

 \;

X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:BUSY X-MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE:1 X-MICROSOFT-DISALLOW-COUNTER:FALSE X-MS-OLK-AUTOFILLLOCATION:FALSE X-MS-OLK-CONFTYPE:0 BEGIN:VALARM TRIGGER:-PT15M ACTION:DISPLAY DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT END:VCALENDAR