BEGIN:VCALENDAR PRODID:-//Microsoft Corporation//Outlook 16.0 MIMEDIR//EN VERSION:2.0 METHOD:PUBLISH X-MS-OLK-FORCEINSPECTOROPEN:TRUE BEGIN:VTIMEZONE TZID:W. Europe Standard Time BEGIN:STANDARD DTSTART:16011028T030000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=-1SU;BYMONTH=10 TZOFFSETFROM:+0200 TZOFFSETTO:+0100 END:STANDARD BEGIN:DAYLIGHT DTSTART:16010325T020000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=-1SU;BYMONTH=3 TZOFFSETFROM:+0100 TZOFFSETTO:+0200 END:DAYLIGHT END:VTIMEZONE BEGIN:VEVENT CLASS:PUBLIC CREATED:20230112T072007Z DESCRIPTION:Digg har arbetat med två vägledningar: vägledning för digit aliseringsvänlig författning och vägledning för automationsvänlig fö rfattning. På Digg forum presenterar vi innehållet i vägledningarna och de rekommendationer som vi ger på området.\nPasset är särskilt intres sant för dig som arbetar med regelgivning i någon form inom offentlig f örvaltning\; främst jurister men även beslutsfattare och verksamhetsutv ecklare eller arkitekter.\nPresentatör: Jens Tiensuu\, jurist.\nAnslut ti ll Digg forum 14 februari via Screen9.com: https://api.screen9.com/preview /1yJTqvn2XMG6oIVSms4eOW8Ck8O8skBdPj-eTekrV2LBsShm_4m_FQCATjJ3Ot8o\n \nDigg forum är en digital direktsändning där du kan ta del av aktuell inform ation om våra pågående uppdrag. Programpunkterna är ungefär 45 minute r långa och du väljer fritt vad du vill delta på. Läs mer om Digg foru m på: https://www.digg.se/diggforum\n \n DTEND;TZID="W. Europe Standard Time":20230214T144500 DTSTAMP:20230112T072007Z DTSTART;TZID="W. Europe Standard Time":20230214T140000 LAST-MODIFIED:20230112T072007Z LOCATION:Webbinarium PRIORITY:5 SEQUENCE:0 SUMMARY;LANGUAGE=sv:Digg forum: Vägledningar för digitaliserings- och aut omationsvänlig lagstiftning TRANSP:OPAQUE UID:040000008200E00074C5B7101A82E00800000000C07190BB5D26D901000000000000000 010000000435ABA5035091946ABB90CF3F414098C X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:\n\n< /xml>

Digg har arbetat med två vägledningar: vägledning för digitaliseringsvänlig författning och vägledning för automationsvänlig författning. På Digg forum prese nterar vi innehållet i vägledningarna och de rekommendationer som vi ger på området.

Passet är särskilt intressant för dig som arbetar med regelgivning i någon fo rm inom offentlig förvaltning\; främst jurister men även beslutsfattare och verksamhetsutvecklare eller arkitekter.

Presentatör: Jens Tiensuu\, jurist.

Anslut till Digg forum 14 februari via Screen9.com: https://api.screen9.com/preview/1yJTqvn2XMG6oIVSms4eO W8Ck8O8skBdPj-eTekrV2LBsShm_4m_FQCATjJ3Ot8o

 \;

Digg forum är en di gital direktsändning där du kan ta del av aktuell information om våra p ågående uppdrag. Programpunkterna är ungefär 45 minuter långa och du väljer fritt vad du vill delta på. Läs mer om Digg forum på: https://www.digg.se/diggforum

 \;

X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:BUSY X-MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE:1 X-MICROSOFT-DISALLOW-COUNTER:FALSE X-MS-OLK-AUTOFILLLOCATION:FALSE X-MS-OLK-CONFTYPE:0 BEGIN:VALARM TRIGGER:-PT15M ACTION:DISPLAY DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT END:VCALENDAR