BEGIN:VCALENDAR PRODID:-//Microsoft Corporation//Outlook 16.0 MIMEDIR//EN VERSION:2.0 METHOD:PUBLISH X-MS-OLK-FORCEINSPECTOROPEN:TRUE BEGIN:VTIMEZONE TZID:W. Europe Standard Time BEGIN:STANDARD DTSTART:16011028T030000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=-1SU;BYMONTH=10 TZOFFSETFROM:+0200 TZOFFSETTO:+0100 END:STANDARD BEGIN:DAYLIGHT DTSTART:16010325T020000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=-1SU;BYMONTH=3 TZOFFSETFROM:+0100 TZOFFSETTO:+0200 END:DAYLIGHT END:VTIMEZONE BEGIN:VEVENT CLASS:PUBLIC CREATED:20230112T071605Z DESCRIPTION:Att upphandla en digital tjänst så att den blir tillgänglig har visat sig vara komplicerat. På dagens Digg forum berättar vi om lagk raven\, vanliga problem med upphandling och digital tillgänglighet och ti ps om vad du kan göra för att säkerställa att det du upphandlar blir t illgängligt.\nPasset är särskilt intressant för dig som på något sä tt kan påverka en offentlig upphandling\, exempelvis som anbudsgivare\, k ravställare eller upphandlare på myndighet.\nPresentatör: Ilias Bennani \, specialist inom digital tillgänglighet.\nAnslut till Digg forum 14 feb ruari via Screen9.com: https://api.screen9.com/preview/1yJTqvn2XMG6oIVSms4 eOW8Ck8O8skBdPj-eTekrV2LBsShm_4m_FQCATjJ3Ot8o\n \nDigg forum är en digita l direktsändning där du kan ta del av aktuell information om våra påg ående uppdrag. Programpunkterna är ungefär 45 minuter långa och du vä ljer fritt vad du vill delta på. Läs mer om Digg forum på: https://www. digg.se/diggforum\n \n DTEND;TZID="W. Europe Standard Time":20230214T134500 DTSTAMP:20230112T071605Z DTSTART;TZID="W. Europe Standard Time":20230214T130000 LAST-MODIFIED:20230112T071605Z LOCATION:Webbinarium PRIORITY:5 SEQUENCE:0 SUMMARY;LANGUAGE=sv:Digg forum: Digital tillgänglighet och upphandling: la gkrav\, tips och hur ni hanterar vanliga problem TRANSP:OPAQUE UID:040000008200E00074C5B7101A82E00800000000006F71525D26D901000000000000000 010000000F23EE3BDBB414F4BB3EC08089DC14BD1 X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:

Att upphandla en digital tjänst s å att den blir tillgänglig har visat sig vara komplicerat. På dagens Di gg forum berättar vi om lagkraven\, vanliga problem med upphandling och d igital tillgänglighet och tips om vad du kan göra för att säkerställa att det du upphandlar blir tillgängligt.

Passet är särskilt intressant för dig som på något sätt kan påver ka en offentlig upphandling\, exempelvis som anbudsgivare\, kravställare eller upphandlare på myndighet.

Presenta tör: Ilias Bennani\, specialist inom digital tillgänglighet.< /p>

Anslut till Digg forum 14 februari via Screen9.co m: https://api.screen9.com/preview/1yJTqv n2XMG6oIVSms4eOW8Ck8O8skBdPj-eTekrV2LBsShm_4m_FQCATjJ3Ot8o< /p>

 \;

Digg forum är en digital direktsändning där du kan ta del av aktuell informa tion om våra pågående uppdrag. Programpunkterna är ungefär 45 minuter långa och du väljer fritt vad du vill delta på. Läs mer om Digg forum på: https://www.digg.se/diggforu m

 \;

X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:BUSY X-MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE:1 X-MICROSOFT-DISALLOW-COUNTER:FALSE X-MS-OLK-AUTOFILLLOCATION:FALSE X-MS-OLK-CONFTYPE:0 BEGIN:VALARM TRIGGER:-PT15M ACTION:DISPLAY DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT END:VCALENDAR