BEGIN:VCALENDAR PRODID:-//Microsoft Corporation//Outlook 16.0 MIMEDIR//EN VERSION:2.0 METHOD:PUBLISH X-MS-OLK-FORCEINSPECTOROPEN:TRUE BEGIN:VTIMEZONE TZID:W. Europe Standard Time BEGIN:STANDARD DTSTART:16011028T030000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=-1SU;BYMONTH=10 TZOFFSETFROM:+0200 TZOFFSETTO:+0100 END:STANDARD BEGIN:DAYLIGHT DTSTART:16010325T020000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=-1SU;BYMONTH=3 TZOFFSETFROM:+0100 TZOFFSETTO:+0200 END:DAYLIGHT END:VTIMEZONE BEGIN:VEVENT CLASS:PUBLIC CREATED:20230906T132749Z DESCRIPTION:Anslut till Digg forum via Digg play – Kommande sändningar: https://www.digg.se/digg-play\n \n \nDigg tar över ansvaret för Säker d igital kommunikation – SDK. Hur går arbetet?\nVåren 2024 kommer Digg a tt ta över ansvaret för Säker digital kommunikation - SDK. Ett tryggt\, enkelt och säkert sätt att utbyta information och meddelanden mellan ak törer i offentlig sektor. På detta seminarium får du svar på de vanlig aste frågorna om flytten. Du får också inblick vad som händer bakom ku lisserna på Digg och hur arbetet går.\n \nPresenterar gör Linda Eriksso n\, handläggare och Stina Hedlund\, specialist inom SDK på Digg.\n \nDu kan även ansluta via Screen9.com: https://api.screen9.com/preview/JdP9I56 ZRF5DxWgE0D-hN_e6968PyFMfa_eY7zdvZ7AkQ5uBYzPSijr0Q7qbG6AH\nDigg forum är ett webbinarium där du kan ta del av aktuell information om våra pågåe nde uppdrag. Läs mer om Digg forum på: https://www.digg.se/diggforum\n \ n DTEND;TZID="W. Europe Standard Time":20230926T115500 DTSTAMP:20230906T132749Z DTSTART;TZID="W. Europe Standard Time":20230926T113000 LAST-MODIFIED:20230906T132749Z LOCATION:Webbinarium PRIORITY:5 SEQUENCE:0 SUMMARY;LANGUAGE=sv:Digg forum 26 september: Digg tar över ansvaret för S äker digital kommunikation – SDK. Hur går arbetet? TRANSP:OPAQUE UID:040000008200E00074C5B7101A82E0080000000090CA8258D6E0D901000000000000000 010000000725019F879CCB44DB2935FB129845042 X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:\n\n\n\n

Anslut till Digg forum via Digg play –\; Komma nde sä\;ndningar: https://www. digg.se/digg-play

 \;< /p>

 \;

Digg tar ö\;ver ansvaret fö\;r Sä\;ker digital kommunikation –\; SDK. Hur gå\;r arbetet?

Vå\;ren 2024 kommer Digg att ta ö\;ver ansvaret fö\;r Sä\;ker digital kommunikation - SDK. Ett tryggt\, enkelt och sä\;kert sä\;tt att utbyta information och me ddelanden mellan aktö\;rer i offentlig sektor. På\; detta seminar ium få\;r du svar på\; de vanligaste frå\;gorna om flytten. Du få\;r också\; inblick vad som hä\;nder bakom kulisserna på\; Digg och hur arbetet gå\;r.

 \;

Presenterar gö\;r Linda Eriksson\, handlä\;gg are och Stina Hedlund\, specialist inom SDK på\; Digg.

 \;

Du kan ä\; ven ansluta via Screen9.com: https://api. screen9.com/preview/JdP9I56ZRF5DxWgE0D-hN_e6968PyFMfa_eY7zdvZ7AkQ5uBYzPSij r0Q7qbG6AH

Digg forum ä\;r ett webbinariu m dä\;r du kan ta del av aktuell information om vå\;ra p&a ring\;gå\;ende uppdrag. Lä\;s mer om Digg forum på\;: https://www.digg.se/diggforum

 \;

X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:BUSY X-MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE:1 X-MICROSOFT-DISALLOW-COUNTER:FALSE X-MS-OLK-AUTOFILLLOCATION:FALSE X-MS-OLK-CONFTYPE:0 BEGIN:VALARM TRIGGER:-PT15M ACTION:DISPLAY DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT END:VCALENDAR