BEGIN:VCALENDAR PRODID:-//Microsoft Corporation//Outlook 16.0 MIMEDIR//EN VERSION:2.0 METHOD:PUBLISH X-MS-OLK-FORCEINSPECTOROPEN:TRUE BEGIN:VTIMEZONE TZID:W. Europe Standard Time BEGIN:STANDARD DTSTART:16011028T030000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=-1SU;BYMONTH=10 TZOFFSETFROM:+0200 TZOFFSETTO:+0100 END:STANDARD BEGIN:DAYLIGHT DTSTART:16010325T020000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=-1SU;BYMONTH=3 TZOFFSETFROM:+0100 TZOFFSETTO:+0200 END:DAYLIGHT END:VTIMEZONE BEGIN:VEVENT CLASS:PUBLIC CREATED:20230906T123236Z DESCRIPTION:Anslut till Digg forum via Digg play – Kommande sändningar: https://www.digg.se/digg-play\n \n \nJuridisk vägledning om öppna datala gen - fokus på tillgängliggörande av data för vidareutnyttjande\nVi be rättar om en ny juridisk vägledningen från Digg som handlar om hur offe ntliga aktörer ska hantera begäran om tillgängliggörande av data för vidareutnyttjande. Fokus är på de krav som ställs enligt lagen.\nPresen terar gör Mathea\, jurist på Digg.\n \nDu kan även ansluta via Screen9. com: https://api.screen9.com/preview/JdP9I56ZRF5DxWgE0D-hN_e6968PyFMfa_eY7 zdvZ7AkQ5uBYzPSijr0Q7qbG6AH\nDigg forum är ett webbinarium där du kan ta del av aktuell information om våra pågående uppdrag. Läs mer om Digg forum på: https://www.digg.se/diggforum\n \n DTEND;TZID="W. Europe Standard Time":20230926T142500 DTSTAMP:20230906T123236Z DTSTART;TZID="W. Europe Standard Time":20230926T140000 LAST-MODIFIED:20230906T123236Z LOCATION:Webbinarium PRIORITY:5 SEQUENCE:0 SUMMARY;LANGUAGE=sv:Digg forum 26 september: Juridisk vägledning om öppna datalagen - fokus på tillgängliggörande av data för vidareutnyttjande TRANSP:OPAQUE UID:040000008200E00074C5B7101A82E0080000000030BBC90408E0D901000000000000000 010000000382032BD4B52BA42968601680AA9B2EC X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:

Anslut till Digg forum via Digg play –\; Kommande sändningar: https://www.digg.se/digg-play

 \;

 \;

Juridisk vägledning om öppna data lagen - fokus på tillgängliggörande av data för vidareutnyttjande

Vi berättar om en ny juridisk vägledningen från Digg som handlar om hur offentliga aktöre r ska hantera begäran om tillgängliggörande av data för vidareutnyttja nde. Fokus är på de krav som ställs enligt lagen.

Presenterar gör Mathea\, jurist på Digg.

 \;

Du kan även ansluta via Screen9.com: https://api.screen9.com/preview/JdP9I56ZRF5DxWgE0D-hN_e6968PyFMfa_eY7z dvZ7AkQ5uBYzPSijr0Q7qbG6AH

Digg forum är ett webbinarium där du kan ta del av aktuell information om våra på gående uppdrag. Läs mer om Digg forum på: https://www.digg.se/diggforum

 \;

X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:BUSY X-MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE:1 X-MICROSOFT-DISALLOW-COUNTER:FALSE X-MS-OLK-AUTOFILLLOCATION:FALSE X-MS-OLK-CONFTYPE:0 BEGIN:VALARM TRIGGER:-PT15M ACTION:DISPLAY DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT END:VCALENDAR