BEGIN:VCALENDAR PRODID:-//Microsoft Corporation//Outlook 16.0 MIMEDIR//EN VERSION:2.0 METHOD:PUBLISH X-MS-OLK-FORCEINSPECTOROPEN:TRUE BEGIN:VTIMEZONE TZID:W. Europe Standard Time BEGIN:STANDARD DTSTART:16011028T030000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=-1SU;BYMONTH=10 TZOFFSETFROM:+0200 TZOFFSETTO:+0100 END:STANDARD BEGIN:DAYLIGHT DTSTART:16010325T020000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=-1SU;BYMONTH=3 TZOFFSETFROM:+0100 TZOFFSETTO:+0200 END:DAYLIGHT END:VTIMEZONE BEGIN:VEVENT CLASS:PUBLIC CREATED:20230906T123020Z DESCRIPTION:Anslut till Digg forum via Digg play – Kommande sändningar: https://www.digg.se/digg-play\n \n \nHur är det att bli tillgänglighetsg ranskad av Digg?\nVad händer före\, under och efter en ingående tillgä nglighetsgranskning? Hur är upplevelsen för den organisation som blir gr anskad?\nDiggs tillgänglighetsspecialist Ilias Bennani och Erik Jansson\, UX-designer på Statens tjänstepensionsverk\, pratar om hur tillsyn går till och hur det är att bli tillgänglighetsgranskad av Digg.\n \n \nDu kan även ansluta via Screen9.com: https://api.screen9.com/preview/JdP9I56 ZRF5DxWgE0D-hN_e6968PyFMfa_eY7zdvZ7AkQ5uBYzPSijr0Q7qbG6AH\n \nDigg forum är ett webbinarium där du kan ta del av aktuell information om våra på gående uppdrag. Läs mer om Digg forum på: https://www.digg.se/diggforum \n DTEND;TZID="W. Europe Standard Time":20230926T134500 DTSTAMP:20230906T123020Z DTSTART;TZID="W. Europe Standard Time":20230926T130000 LAST-MODIFIED:20230906T123020Z LOCATION:Webbinarium PRIORITY:5 SEQUENCE:0 SUMMARY;LANGUAGE=sv:Digg forum 26 september: Hur är det att bli tillgängl ighetsgranskad av Digg? TRANSP:OPAQUE UID:040000008200E00074C5B7101A82E0080000000090AEC44203E0D901000000000000000 0100000009668548DC9CC9149944B39216ABD40F4 X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:

Anslut till Digg forum via Digg play –\; Kommande sändningar: https://www.digg.se/digg-play

 \;

 \;

Hur är det att bli tillgänglig hetsgranskad av Digg?

Vad händer före\, under och efter en ingående tillgänglighetsgra nskning? Hur är upplevelsen för den organisation som blir granskad?

Diggs tillgä nglighetsspecialist Ilias Bennani och Erik Jansson\, UX-designer på State ns tjänstepensionsverk\, pratar om hur tillsyn går till och hur det är att bli tillgänglighetsgranskad av Digg.

 \;

 \;

Du kan även ansluta via Screen9.com: https://api.screen9.com/preview/JdP9I56ZRF5DxWgE0D-hN_e6968Py FMfa_eY7zdvZ7AkQ5uBYzPSijr0Q7qbG6AH

< o:p> \;

Digg forum är ett webbinarium där du kan ta del av aktuell information om våra pågående uppdrag. Läs me r om Digg forum på: https://www.d igg.se/diggforum

X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:BUSY X-MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE:1 X-MICROSOFT-DISALLOW-COUNTER:FALSE X-MS-OLK-AUTOFILLLOCATION:FALSE X-MS-OLK-CONFTYPE:0 BEGIN:VALARM TRIGGER:-PT15M ACTION:DISPLAY DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT END:VCALENDAR